Integritets- och Cookiepolicy

Denna integritetspolicy rör dig som är gäst på restaurang Oscarshäll. Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Oscarshäll (Oscarshälls Restaurang & Catering Aktiebolag org. nr 556842-3288) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post info@oscarshall.se.

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig, till exempel i samband med att du bokar bord, gör en fakturabetalning, besöker vår webbsida, gör en förbeställning eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

• Namn
• Kontaktuppgifter, e-postadress och telefonnummer
• Adress samlas endast in vid hantering av fakturor
• Användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)
• IP-adress

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål med syftet att ge relevant information och optimera och utveckla upplevelsen. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling:

1. Marknadsföring, till exempel genom nyhetsbrev, marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar. Om du prenumererar på vår lunchmeny/nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla info@oscarshall.se. Du kan alltid avregistrera dig från våra mejlutskick via länk längst ner i våra utskickade mejl.

2. Bokningar
När du bokar bord på Oscarshäll kommer vi att lagra dina uppgifter, detta krävs för att fullfölja bokningen. 

3. Vid betalningar
För att hantera betalningar via faktura lagrar vi personuppgifter som fakturanummer, namn, e- postadress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe och beställningsunderlag.

4. Utveckla våra tjänster
Ta fram statistik över beställningar, webbplatsanvändning samt skicka ut enkätundersökningar i syfte att förbättra våra tjänster och utveckla vår produkt.

Trygg hantering av personuppgifter

Du kan vara trygg med att vi inte delar dina uppgifter med andra i de fall vi inte måste på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför företaget Oscarshäll.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna är insamlade för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

Dina rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, t.ex. det samtycke som du som privatperson lämnar när du börjar prenumerera på vår lunchmeny/nyhetsbrev.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Oscarshälls behandling av personuppgifter och efterlevnad av Integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen, kontakta info@oscarshall.se.


Cookiepolicy

Oscarshälls webbplats använder cookies (webbkakor). Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med denna Cookiepolicy och underliggande behandling av personuppgifter (om tillämpligt).

Du kan ändra ditt val genom att när som helst ändra din webbläsares inställningar. Om du inaktiverar cookies kan det negativt påverka din användning av Oscarshälls webbplats.

Besökare av en webbplats som använder cookies ska få information om:
• att webbplatsen innehåller cookies
• vad dessa cookies används till
• vem som använder informationen
• hur cookies kan undvikas

Dessutom ska du som besökare samtycka till användningen av cookies till exempel genom din webbläsares inställningar, men även ges möjlighet att vägra cookies.

Vad är cookies och hur används de?

Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på din enhet (mobil, dator eller surfplatta) och de är vanligt förekommande på internet. En del är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsens funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigation på webbplatsen. På Oscarshälls webbplats använder vi följande cookies:

  1. Sessionscookies – en tillfällig cookie som upphör när du stänger webbläsaren eller enheten.
  2. Varaktiga cookies – Cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
  3. Förstapartscookies – Cookies som sätts av webbplatsen du besöker.
  4. Tredjepartscookies – Cookies som satts av en tredjeparts webbplats. De används i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.

Om du vill undvika cookies

Cookies används inte för att skada eller förstöra din dator och de flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du trots allt inte vill tillåta cookies kan du vägra cookies i din webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på din hårddisk. Du kan även ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa cookien. Ha i åtanke att vissa av webbplatsens tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbplats, pts.se

Varför använder Oscarshäll cookies?

Genom att använda cookies känner Oscarshälls webbplats igen din enhet när du besöker oss igen och du slipper ange vissa data varje gång du använder Oscarshälls digitala tjänster. Cookies hjälper även Oscarshäll att anpassa tjänsterna efter dina behov. Webbplatsen blir helt enkelt enklare att använda. Oscarshäll använder även cookies för utvärdering av sök- och användarbeteenden inom och utanför 0scarshälls webbplats, för att vidareutveckla de digitala tjänsterna. Syftet är att optimera användarupplevelsen, individualisera marknadsföringen samt föra statistik.

Samtycke till användning av cookies

Du samtycker till Oscarshälls användning av cookies i enlighet med denna Cookiepolicy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies. Du kan också själv ställa in vilka cookies du vill tillåta.

Kontakt oss

Frågor och kommentarer om Oscarshälls Cookiepolicy välkomnas och sänds till info@oscarshall.se