OM OSCARSHÄLL

Matti - ägare av Oscarshäll

Jag som driver Oscarshäll heter Matti Grahn. Jag har jobbat inom hotell- och restaurangbranschen sedan slutet av 1980-talet. Min karriär började på det då anrika Stafsjö Wärdshus. Genom åren har jag jobbat på bland annat Vildmarkshotellet och som mångårig kökschef på La Mansion i Norrköping.

2011 kom Oscarshäll ut till försäljning, och då kände jag att det var dags att satsa på ett ”eget” ställe. Oscarshäll var en väletablerad verksamhet, med stor potential för utveckling, som jag upplevde lockande.

Innan öppningen i min regi, den första april 2011, så genomfördes en omfattande renovering. Jag ville öppna upp i nya, fräscha lokaler. Genom åren har vi gjort löpande renoveringsarbeten och idag är ”stugan” i riktigt bra skick.

Från början var Oscarshäll enbart ett ”fik”, men numera så driver vi det i första hand som lunchrestaurang. Vårt fokus är svensk husmanskost som lagas från grunden. Vi har också café med fikabröd, smörgåsar och glass och dessutom erbjuder vi catering. Vi har fullständiga rättigheter så det går bra att unna sig något gott att dricka till maten på plats, eller till cateringen. 

Interiör1
mercedes
Interiör2

HISTORISK TILLBAKABLICK

Utdrag ur en text från Norrköpings tidningar den 6 juli 1853 
 
Den festliga tillställning, genom hwilken den nyanlagda wägen emellan Åby och Krokek öppnades för den allmänna trafiken, hade hela naturen av en werklig folkfest. Detta skedde den 4 juli 1853, på H. M. Konungen Oscar I höga födelsedag. Tvenne ångfartyg, Raketen och Norrköping, samt en liten ångslup, förde hundradetals personer från Norrköping till det lilla täcka Getå. Från trakten hade desutom en mängd, dels ståndspersoner, dels allmoge infunnit sig, så att samlingen i det hela uppgick till 2 à 3000 personer. De klädde de skogbewexta höjderna kring stället i brokiga färger. 
 
Ett stycke från den upphöjda platån, som vid detta tillfälle erhöll namnet Oskars-Häll, lemnades wagnarne, och man tågade på en särskildt anlagd wäg i procession, föregången av musiken, som spelade en march, upp till den med de förenade konungarikenas fanor och eklöfskransar rikt klädda klippan. 
 
Herr landshövdingen Grefwe Hamilton tydde nu i ett extemporeradt tal festens mening. Efter sång, hyllning till Konungen Oscar I och kanonsalut egnade en hwar wäl en stund åt den herrliga, ögat smekande synen af den widsträckta utsigt man eger öfver sjö och land från denna klipp-platå. Uppsatt på platsen för detta tillfälle var en kolossal, smakfullt arbetad solwisare av gjutet jern uppsatt (soluret finns kvar på platsen än idag, se bild).
 
Omkring kl 10 slutades festen, hwars alla deltagare wisade den högsta belåtenhet och återfärden skedde i en gudaskön sommarkwäll under sång och muntert glamm. 

***
 
Oscarshälls Café öppnade nästan exakt 100 år senare, nämligen 1954. 
 
 
hela soluret från 1856
soluret från 1856